İLETİŞİM KOLEKSİYONLAR KURUMSAL ANASAYFA

Birsa halı insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

 

Nitelikli İşgücünü Şirkete Kazandırma


İnsan Kaynakları Yönetimi;

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

 

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme


İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

 

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma


İnsan Kaynakları’nın hedefidir.